Meteen naar de inhoud

Themazondag

Zondag 10 november 2024 staat helemaal in het teken van ‘Christen-zijn op je werk’.
Op die zondag vragen we speciale aandacht voor de relatie tussen geloof en werk.

Deze themazondagen vinden altijd plaats op de eerste zondag na de eerste woensdag (= Dankdag voor Gewas en Arbeid) in november.

Themazondag

Op de themazondagen vanaf 2010 is in veel kerken en gemeenten (opnieuw of voor de allereerste keer) gepreekt over ‘Christen-zijn op je werk’, soms in aansluiting op de ‘Dankdag voor gewas en arbeid’. Zie Aanmeldingen 2010, Aanmeldingen 2011Aanmeldingen 2012, Aanmeldingen 2013Aanmeldingen 2014, Aanmeldingen 2015, Aanmeldingen 2016, Aanmeldingen 2017, Aanmeldingen 2018, Aanmeldingen 2019, Aanmeldingen 2020, Aanmeldingen 2021 resp. Aanmeldingen 2022. In 2023 was dat zondag 5 november, dit jaar DV 10-11-2024 (10-11-2024).

Aanleiding is dat gelovigen een groot deel van hun leven bezig zijn met werk, in welke vorm dan ook. Velen hebben een zekere ‘verlegenheid’ met dit thema en leven in twee werelden: die van ‘de kerk’ en die van ‘het werk’.

Daarbij spelen allerlei vragen m.b.t. de relatie tussen geloof en werk. Spreekt de Bijbel hierover en hoe dan? Is werk een zegen of een vloek?

Is er iets te zeggen over de inhoud van het werk, de manier waarop het werk verricht wordt, de houding t.o.v. anderen, de (on)mogelijkheden om je geloof te belijden en/of te verkondigen, enz. En hoe kun je christen-zijn op je werk, moet je daar evangeliseren of juist niet, kun je samen met collega’s bidden?

Allemaal vragen die bewust of onbewust een rol spelen in het leven van de gelovige werknemer en werkgever. Gegeven het belang en de stijgende belangstelling bij zowel individuele christenen als kerken, is besloten om deze Themazondag ook in 2024 te houden, en wel op zondag 10 november. Deze themazondagen vinden altijd plaats op de eerste zondag na de eerste woensdag (= Dankdag voor Gewas en Arbeid) in november. Volgend jaar wordt dat dus DV zondag 9 november 2025, enz. enz.

Let op: het thema mag gerust ruim geïnterpreteerd worden zodat het ook werklozen, vrijwilligers, studenten, huisvrouwen en gepensioneerden aanspreekt!

Vraag de leiding van uw kerk, parochie of gemeente om mee te doen aan deze Themazondag door te preken over ‘Christen-zijn op je werk’. Geef hen de onderstaande flyer via deze link A6 flyer themazondag Christen-zijn op je werk 10-11-2024.

U kunt ook uw kerk of gemeente vrijblijvend aanmelden wanneer er op of rond zondag 10 november 2024 (10-11-2024) bij u gepreekt wordt over ‘Christen-zijn op je werk’. We houden u dan op de hoogte van ontwikkelingen en tips. En het biedt ook anderen gelegenheid om (na) te genieten van de preek over Christen-zijn op je werk! Als het om een andere datum dan 10 november 2024 gaat, meld dan die datum bij ‘opmerkingen’. U kunt uw kerk/parochie/gemeente hier aanmelden.

Hulpbronnen

Op deze website zijn veel hulpbronnen te vinden die gebruikt kunnen worden in de voorbereiding op de themazondag:

Bijbelteksten
Voorbeeldpreken
Liederen
Literatuur

Een aantal voorgangers die meededen aan de eerste Themazondag op zondag 7 november 2010 heeft van tevoren onderzoek gedaan naar de stand van zaken in hun gemeente. Door middel van de ontwikkelde enquête of een afgeslankte versie daarvan hebben zij onderzocht hoe hun gemeenteleden denken over christen zijn op je werk. Enkele resultaten vind je hier.

Meer resultaten zijn welkom op info@christenzijnopjewerk.nl.

Voor in de agenda: De Themazondag ‘Christen-zijn op je werk’ zal in 2024 gehouden worden op D.V. zondag 10 november, volgend jaar wordt dat zondag 9 november 2025, enz.