Meteen naar de inhoud

Liederen

Zondag 10 november 2024 staat helemaal in het teken van ‘Christen-zijn op je werk’.
Op die zondag vragen we speciale aandacht voor de relatie tussen geloof en werk.

Deze themazondagen vinden altijd plaats op de eerste zondag na de eerste woensdag (= Dankdag voor Gewas en Arbeid) in november.

Liederen

Goed gekozen liederen kunnen een dienst over “christen-zijn op je werk” tot een échte themadienst maken.

We zijn dus op zoek naar dergelijke liederen! Hieronder vindt u al een aantal suggesties, die u zelf (onderaan deze pagina) kunt aanvullen.

Nadrukkelijk zoeken we ook naar nieuwe Nederlandstalige liederen over “christen-zijn op je werk” in de brede zin, dus ook in relatie tot het als christen aanwezig zijn in deze samenleving. Alles is welkom (echt nieuw, nieuwe teksten op bestaande liederen en vertaald), maar het moet uiteraard geschikt zijn voor samenzang. Onze ambitie is dat dergelijke nieuwe liederen breed (h)erkend worden en in bijvoorbeeld de Opwekkingsbundel zullen worden opgenomen. Op de tekst en muziek komen gewoon de normale rechten te zitten zoals op elk lied. Inspiratie kun je halen uit eigen ervaringen of uit je omgeving en deze site en Bedrijfsgebed en Christen zijn op je werk. Sela heeft een prachtig nieuw lied uitgebracht ‘Gebed voor de werkdag’. Heeft u meer bijdragen, mail ons die dan via info@christenzijnopjewerk.nl.

We hebben ook een aantal toepasselijke Engelstalige liederen gevonden, die we ook van een ‘zingbare’ vertaling hebben voorzien. Aanvullingen zijn welkom!

Be the God of all my Sundays (met vertaling)
Called by Christ to be disciples (met vertaling)
God inspire your people (met vertaling)
Lord as we take our chosen way (met vertaling)
Lord God in whom all worlds (met vertaling)
We are called to be God’s people (met vertaling)

De overige liederen staan hieronder:

Enige gezangen, 9, coupletten: 3 t/m 6, Dat wij ons ambt en plicht o Heer
Evangelische Broedergemeente, 23, coupletten: alle, U bent de Overwinnaar Heer
Evangelische Liedbundel, 392, coupletten: alle coupletten, Tot zijn eer en heerlijkheid
Evangelische Liedbundel, 398, coupletten: alle, Handen heb je om te geven
Evangelische Liedbundel, 458, coupletten: alle, Laat zo je licht maar schijnen bij alles wat je doet
Glorieklokken, 128, coupletten: alle, Stel mij tot een zegen vandaag, o mijn Heer
Jeugd in Aktie, 7, coupletten: alle coupletten, Wat God in deze tijd zoekt
Johannes de Heer, 166, coupletten: alle coupletten, Grijp toch de kansen door God u gegeven
Johannes de Heer, 689, coupletten: alle coupletten, Wij hebben een machtige Heiland
Leger des Heils, 183, coupletten: alle, O blijde dag, toen ik de Heer
Liedboek voor de Kerken (Gezangen), 93, coupletten: vers 6, Bazuinen en klaroenen… De arbeid in de Heer
Liedboek voor de Kerken (Gezangen), 380, coupletten: alle coupletten, Ontwaak, o mens, de dag breekt aan
Liedboek voor de Kerken (Gezangen), 481, coupletten: alle coupletten, O grote God die liefde zijt
Liedboek voor de Kerken (Psalmen), 90, coupletten: vers 6 en 8, Helaas, het best van onze beste dagen
Liedboek voor de Kerken (Psalmen), 127, coupletten: alle coupletten, Vergeefs op bouwen toegelegd
Nederlands Hervormde bundel (Gezangbundel 1938), (Gezangen) 117, coupletten: alle coupletten, Staat op en strijdt de goede strijd
Nederlands Hervormde bundel (Gezangbundel 1938), (Gezangen) 121, coupletten: alle coupletten, God roept ons broeders tot de daad
Opwekking Kids , 70, coupletten: Alle, Liefde, blijdschap, vrede
Opwekkingsbundel, 249, coupletten: alle coupletten, Heer wat een voorrecht om in liefde te gaan
Opwekkingsbundel, 276, coupletten: alle coupletten, Laat heel de wereld het zien
Opwekkingsbundel, 334, coupletten: alle coupletten, Heer Uw licht en Uw liefde schijnen
Opwekkingsbundel, 467, coupletten: alle coupletten, Wij zijn zout en wij zijn licht
Opwekkingsbundel, 566, coupletten: Alle, Ik verlang zo naar Uw aanwezigheid
Opwekkingsbundel, 569, coupletten: alle, Regeer in mij met al uw kracht
Opwekkingsbundel, 601, coupletten: alle coupletten, Deel door ons Uw liefde uit
Opwekkingsbundel, 732, coupletten: alle coupletten, Wat een wonder dat ik meewerken mag in Uw Koninkrijk
Uit Aller Mond, 184, coupletten: alle coupletten, De grote dag breekt weldra aan