Logo Werkgroep Christen-zijn op je werk

Christen-zijn op je werk

Themazondag

Zondag 8 november 2020 (8-11-2020) staat helemaal in het teken van 'Christen-zijn op je werk': in veel kerken en gemeenten wordt dan (opnieuw of voor de allereerste keer) gepreekt over 'Christen-zijn op je werk', soms in aansluiting op de 'Dankdag voor gewas en arbeid'.

Kloof tussen kerk en werk

Om aan dit thema ‘Christen-zijn op je werk’ in de kerk aandacht te geven, zijn er in Nederland 3 'natuurlijke' zondagen:

  • Zondag na ‘Biddag voor Gewas en Arbeid’ (iedere tweede woensdag van maart)
  • Zondag van de Arbeid (op of rond 1 mei)
  • Zondag na ‘Dankdag voor Gewas en Arbeid’ (iedere eerste woensdag van november)

Wij hebben om een aantal redenen voor de zondag in november gekozen. Dit jaar valt de themazondag dus op DV zondag 8 november 2020, volgend jaar wordt dat zondag 7 november 2021 enz. enz.

Op die zondag (of een andere als dat beter schikt) vragen we speciale aandacht voor de relatie tussen geloof en werk: naar schatting 60 tot 80% van alle volwassen christenen heeft daar mee te maken!

Alle kerken en gemeenten zijn uitgenodigd om hieraan mee te doen en te preken over 'Christen-zijn op je werk'. Let op: het thema mag gerust ruim geïnterpreteerd worden zodat het ook werklozen, studenten, vrijwilligers, huisvrouwen en gepensioneerden aanspreekt! Deze themazondag kan elke kerk op zijn eigen wijze invullen. Op deze site reiken we hulpmiddelen aan om de voorbereiding en invulling te vergemakkelijken. Heeft u tips en/of ideeën, mail ons die dan via info@christenzijnopjewerk.nl.

Belangrijk: Kerken/gemeenten die in november meedoen graag even vrijblijvend aanmelden. Staat uw kerk/gemeente niet bij de deelnemende kerken/gemeenten, meld u dan alsnog even aan. Het wordt dan meteen duidelijk welke kerken/gemeenten er belangstelling hebben voor dit thema. En ook anderen kunnen dan deelgenoot worden van de preek over Christen-zijn op je werk!

Het overzicht van de kerken/gemeenten die meededen (of preciezer: zich hier aanmelden) vindt u op de pagina Themazondag.

Meer informatie over de themazondag »

Verdieping

We willen je mogelijkheden bieden om verder te komen met het thema. Bijvoorbeeld in je kerkelijke gemeente of de plaats waar je woont of werkt. Hiervoor krijg je praktische handreikingen via Encour en het Centrum voor Geloof en Werk.

In Nederland zijn er zo'n 400.000 christenen in een werksituatie met betaald werk. Hen speciaal nodigen we uit om de vele mogelijkheden en ervaringen van anderen te benutten. Waarom zou je in je eentje blijven modderen of het wiel uitvinden? Deze website biedt heel veel nuttige info, juist óók voor/op je werk, dus doe er je voordeel mee!

Op de pagina Agenda vind je bijeenkomsten over 'christen-zijn op je werk' die ook toegankelijk zijn voor ‘buitenstaanders’ of introducés.

Alle mogelijkheden en hulpmiddelen hebben we op deze website gebundeld op de pagina de praktijk.

In aansluiting op -maar ook los van- de Themazondag zijn er veel mogelijkheden voor verdieping en verbreding. De afgelopen jaren hielden we in november meerdere inspirerende, interactieve ontmoetingsavonden over 'Christen-zijn op je werk'. In 2008 kwamen we in Utrecht, Den Haag en Zwolle, in 2009 in Drachten, Eindhoven en Schiphol-Rijk en in 2010 in Arnhem, Rotterdam, Heerlen en Enschede.

Net als in de jaren 2011-2019 willen we in 2020 ook maatwerk aanbieden. Met de ervaring van de afgelopen jaren zijn we in staat om op bijvoorbeeld kerkelijke avonden of ontmoetingsdagen van christennetwerkgroepen specifieke workshops te geven, of de inhoud van een themadag 'Christen-zijn op je werk' te verzorgen.

Bekijk ook het YouTube filmpje hoe er tegen christenen op het werk aangekeken kan worden:

Christen-zijn op je werk - Beeldvorming

Ontmoetingsavond

Ook op deze manier willen we aandacht vragen voor de relatie tussen geloof en werk. Dergelijke verdiepingsactiviteiten lenen zich veel beter dan de themazondag om ook wat persoonlijker van gedachten te wisselen over wat ‘christen-zijn op je werk’ inhoudt en hoe je daar gestalte aan kunt geven.

Meer informatie over mogelijkheden voor verdieping »

De praktijk

De themadienst en de verdiepingsactiviteiten zijn bedoeld om ons te helpen bij het 'Christen-zijn op je werk' in de dagelijkse praktijk van het leven. Maar daarvoor bestaan veel meer mogelijkheden en hulpmiddelen. Die hebben we op deze website gebundeld op de pagina de praktijk.