Logo Werkgroep Christen-zijn op je werk

Christen-zijn op je werk

Themazondag

Zondag 6 november 2022 (6-11-2022) staat helemaal in het teken van 'Christen-zijn op je werk': in veel kerken en gemeenten wordt dan (opnieuw of voor de allereerste keer) gepreekt over 'Christen-zijn op je werk', soms in aansluiting op de 'Dankdag voor gewas en arbeid'.

Kloof tussen kerk en werk

Op die zondag (of een andere als dat beter schikt) vragen we speciale aandacht voor de relatie tussen geloof en werk: naar schatting 60 tot 80% van alle volwassen christenen heeft daar mee te maken!

Alle kerken en gemeenten zijn uitgenodigd om hieraan mee te doen en te preken over 'Christen-zijn op je werk'. Let op: het thema mag gerust ruim geïnterpreteerd worden zodat het ook werklozen, studenten, vrijwilligers, huisvrouwen en gepensioneerden aanspreekt! Deze themazondag kan elke kerk op zijn eigen wijze invullen. Op deze site reiken we hulpmiddelen aan om de voorbereiding en invulling te vergemakkelijken. Heeft u tips en/of ideeën, mail ons die dan via info@christenzijnopjewerk.nl.

Belangrijk: Kerken/gemeenten die in november meedoen graag even vrijblijvend aanmelden. Staat uw kerk/gemeente niet bij de deelnemende kerken/gemeenten, meld u dan alsnog even aan. Het wordt dan meteen duidelijk welke kerken/gemeenten er belangstelling hebben voor dit thema. En ook anderen kunnen dan deelgenoot worden van de preek over Christen-zijn op je werk!

Om aan dit thema ‘Christen-zijn op je werk’ in de kerk aandacht te geven, zijn er in Nederland 3 'natuurlijke' zondagen:

  • Zondag na ‘Biddag voor Gewas en Arbeid’ (iedere tweede woensdag van maart)
  • Zondag van de Arbeid (op of rond 1 mei)
  • Zondag na ‘Dankdag voor Gewas en Arbeid’ (iedere eerste woensdag van november)

Wij hebben om een aantal redenen voor de zondag in november gekozen. Dit jaar valt de themazondag dus op DV zondag 6 november 2022, volgend jaar wordt dat zondag 5 november 2023, dan zondag 10 november 2024, enz. enz.

Het overzicht van de kerken/gemeenten die meededen (of preciezer: zich hier aanmelden) vindt u op de pagina Themazondag.

Meer informatie over de themazondag »

Inspiratie door 'Kroon op je Werk'

Het programma 'Kroon op je Werk' brengt verandering in het denken over werk en inspireert om bij te dragen aan een goede sfeer op de werkvloer en een betere maatschappij. Zo wordt je werkplek dé plek om Gods liefde voor de wereld zichtbaar te maken. Het geeft werken een 'Koninkrijk dimensie', ofwel de 'Kroon op je Werk!'

Logo: Kroon op je werk Via de website www.kroonopjewerk.org is er voor iedereen gratis een handige app om te downloaden met Bijbelpodcasts, gespreksvragen, video’s en handleiding. Doel is om christenen bewust te maken dat je niet alleen in Gods Koninkrijk werkt als je op de loonlijst van je kerk staat, maar dat je de handen en voeten van Christus bent, of je nu op kantoor zit, in de zorg werkt of woningen bouwt. Hiermee kun je samen met anderen in een programma van acht onderwerpen in vijftien sessies (ook online) aan de slag. "Doet mijn werk er wel toe voor God?", "Kan ik openlijk over mijn geloof praten?", "Hoe kan ik bijdragen aan een positieve werkcultuur?" of zelfs: "Zit ik wel op de plek die God voor me heeft?" zijn zo maar wat vragen uit een werkzaam leven die aan de orde komen.

Hoe beleef jij jouw geloof op je werk?

Via een simpele enquête horen we graag hoe jij jouw geloof op je werk beleeft. De enquête vind je via de gemakkelijk te onthouden link www.is.gd/geloof en QR code.

Met de resultaten gaan we proberen de zo'n 400.000 christenen in een werksituatie met betaald werk in Nederland beter te ondersteunen. Voor een representatief beeld hebben we vele duizenden invullers nodig, dus vraag anderen om ‘m in te vullen en stuur de enquête link graag door en deel die op sociale media.

We nodigen jou uit om de vele mogelijkheden en ervaringen van anderen te benutten. Waarom zou je in je eentje blijven modderen of het wiel uitvinden? Deze website biedt heel veel nuttige info, juist óók voor/op je werk, dus doe er je voordeel mee!

Net als in de jaren 2011-2021 willen we in 2022 ook maatwerk aanbieden. Met de ervaring van de afgelopen jaren zijn we in staat om op bijvoorbeeld kerkelijke avonden of ontmoetingsdagen van christennetwerkgroepen specifieke workshops te geven, of de inhoud van een themadag 'Christen-zijn op je werk' te verzorgen.

Bekijk ook het YouTube filmpje hoe er tegen christenen op het werk aangekeken kan worden:

Christen-zijn op je werk - Beeldvorming

Ontmoetingsavond

Ook op deze manier willen we aandacht vragen voor de relatie tussen geloof en werk. Dergelijke verdiepingsactiviteiten lenen zich veel beter dan de themazondag om ook wat persoonlijker van gedachten te wisselen over wat ‘christen-zijn op je werk’ inhoudt en hoe je daar gestalte aan kunt geven.

Meer informatie over mogelijkheden voor verdieping »

De praktijk

De themadienst en de verdiepingsactiviteiten zijn bedoeld om ons te helpen bij het 'Christen-zijn op je werk' in de dagelijkse praktijk van het leven. Maar daarvoor bestaan veel meer mogelijkheden en hulpmiddelen. Die hebben we op deze website gebundeld op de pagina de praktijk.