Meteen naar de inhoud

Sprekers

Zondag 10 november 2024 staat helemaal in het teken van ‘Christen-zijn op je werk’.
Op die zondag vragen we speciale aandacht voor de relatie tussen geloof en werk.

Deze themazondagen vinden altijd plaats op de eerste zondag na de eerste woensdag (= Dankdag voor Gewas en Arbeid) in november.

Een themazondag kan in het algemeen prima inhoudelijk worden verzorgd door degene die normaliter ook de prediking voor zijn rekening neemt. Deze website met tal van bijbelteksten, voorbeeldpreken en liederen biedt daartoe voldoende aanknopingspunten. Toch kan het gewenst zijn om een spreker van buiten hiervoor uit te nodigen. Of om zo iemand een speciale avond te laten verzorgen. Om aan deze wens tegemoet te komen hebben we een sprekerslijst opgesteld: klik op hun namen om uit hun LinkedIn profiel enige achtergrond informatie te halen. De hier genoemde personen zijn in beginsel bereid en min of meer gespecialiseerd in bepaalde aspecten (workshops) van ‘christen-zijn op je werk’, maar zullen uiteraard per situatie zelf aangeven in hoeverre ze in een specifieke behoefte kunnen voorzien.

Een korte omschrijving van de zes specifieke workshops vind je hier onder:

Waar meet je jezelf aan? Ben je iemand anders op maandag dan op zondag? Wat zegt God over wie jij bent?
In deze workshop willen we je de meetlat van God laten ontdekken.

Iedereen heeft het druk, vaak tè druk. We hebben moeite met prioriteit bepalen en nee zeggen. We “moeten” nog zo veel. Wat zegt de Bijbel eigenlijk over druk zijn en veel “moeten” doen? Wat zegt de Bijbel over prioriteiten in het leven?
In deze workshop willen we hier verder met elkaar over nadenken en vanuit de Bijbel antwoorden vinden op onze stressige levenswijze.

Overal waar mensen samenwerken komen conflicten voor, dus ook op het werk. Hoe ga je daar mee om? Ben je iemand die conflicten liever mijdt of zoek je ze op?
In deze workshop willen we ingaan op de vraag hoe je in conflictueuze situaties kunt leven vanuit de vrede van God.

Hoe kun je feitelijk op je werk gestalte geven aan je christen-zijn? Zijn er hulpmiddelen, kun je ook samen met collega’s bidden of een Alpha-cursus doen? En als je nou de enige christen bent?
In deze workshop willen we vooral praktische handreikingen doen, uitgaande van ieders persoonlijke omstandigheden.

De meeste gemeenteleden hebben een gewone baan. Om ons heen proeven wij soms een tegenstelling tussen christelijk werk en seculier werk. Is dat terecht? Samen gaan wij op zoek naar (hernieuwde) Bijbelse principes rondom Werk. Wat zegt de Bijbel over werken? Hoe is werken bedoeld? Hoe kunnen wij leven tot eer van God door te werken? We proberen het natuurlijk ook praktisch te maken.

Werklozen vormen een groeiende doelgroep die mede vanwege de smalle visie op werk weinig aandacht krijgen in de kerken. In deze workshop gaan wij in gesprek over hoe wij als een naaste kunnen zijn voor werkzoekenden. De vragen voor werkzoekenden liggen heel dicht tegen vragen van werkenden aan en hebben dus alles met christen-zijn te maken. Ook diverse praktische mogelijkheden hoe het “naaste zijn” vorm te geven, komen aan bod.

De Sprekers

Langs welke meetlat leg ik mijzelf?
Christen-zijn op je werk – hoe dan?

Als je meer over haar wilt weten, bekijk dan haar LinkedIn profiel: Anneke Baaij-Dijkstra

Algemeen (NIET in een zondagse dienst, dus meestal op een avond)
Langs welke meetlat leg ik mijzelf?
Druk, druk, druk
Vredestichter op het werk
Christen-zijn op je werk – hoe dan?

Als je meer over hem wilt weten, bekijk dan zijn LinkedIn profiel: Arne Schaddelee 

Algemeen (OOK in een zondagse dienst),

Als je meer over hem wilt weten, bekijk dan zijn LinkedIn profiel: Arnoud Drop

Algemeen (OOK in een zondagse dienst),
Langs welke meetlat leg ik mijzelf?
Is gewoon werken God dienen?
Christen-zijn als je GEEN werk hebt

Als je meer over hem wilt weten, bekijk dan zijn LinkedIn profiel: Bert den Hertog

Algemeen (OOK in een zondagse dienst)
Langs welke meetlat leg ik mijzelf?
Druk, druk, druk
Vredestichter op het werk
Christen-zijn op je werk – hoe dan?
Is gewoon werken God dienen?
Christen-zijn als je GEEN werk hebt

Als je meer over hem wilt weten, bekijk dan zijn LinkedIn profiel: Cees Hendriks

Algemeen (OOK in een zondagse dienst),
Langs welke meetlat leg ik mijzelf?
Druk, druk, druk

Als je meer over hem wilt weten, bekijk dan zijn LinkedIn profiel: Cris van Dusseldorp

Algemeen (NIET in een zondagse dienst, dus meestal op een avond),
Druk, druk, druk
Vredestichter op het werk

Als je meer over hem wilt weten, bekijk dan zijn LinkedIn profiel: Eddy de Pender

Algemeen (OOK in een zondagse dienst)
Druk, druk, druk

Als je meer over hem wilt weten, bekijk dan zijn LinkedIn profiel: Frans van Santen

 Algemeen (NIET in een zondagse dienst, dus meestal op een avond)
Langs welke meetlat leg ik mijzelf?
Druk, druk, druk
Vredestichter op het werk
Christen-zijn op je werk – hoe dan?
Is gewoon werken God dienen?
Christen-zijn als je GEEN werk hebt

Als je meer over haar wilt weten, bekijk dan haar LinkedIn profiel: Gea Gort

 Algemeen (OOK in een zondagse dienst)
Langs welke meetlat leg ik mijzelf?
Druk, druk, druk
Vredestichter op het werk
Christen-zijn op je werk – hoe dan?

Als je meer over hem wilt weten, bekijk dan zijn LinkedIn profiel: Jan Jaap Bats

Algemeen (NIET in een zondagse dienst, dus meestal op een avond)
Langs welke meetlat leg ik mijzelf?
Druk, druk, druk
Vredestichter op het werk
Christen-zijn op je werk – hoe dan?

Als je meer over hem wilt weten, bekijk dan zijn LinkedIn profiel: Jan Willem Gunnink

 Langs welke meetlat leg ik mijzelf?
Vredestichter op het werk

Als je meer over hem wilt weten, bekijk dan zijn LinkedIn profiel: Léon van der Eijk

 Algemeen (NIET in een zondagse dienst, dus meestal op een avond),
Langs welke meetlat leg ik mijzelf?
Christen-zijn op je werk – hoe dan?

Als je meer over hem wilt weten, bekijk dan zijn LinkedIn profiel: Maarten Pijnacker Hordijk 

 Vooral ENGELS-talig

Algemeen (OOK in een zondagse dienst)

Als je meer over hem wilt weten, bekijk dan zijn LinkedIn profiel: Roland Heersink

Algemeen (OOK in een zondagse dienst)
Langs welke meetlat leg ik mijzelf?
Druk, druk, druk
Vredestichter op het werk
Christen-zijn op je werk – hoe dan?
Is gewoon werken God dienen?
Christen-zijn als je GEEN werk hebt

Als je meer over hem wilt weten, bekijk dan zijn LinkedIn profiel: Ruilof van Putten

 Algemeen (OOK in een zondagse dienst)
Druk, druk, druk

Als je meer over hem wilt weten, bekijk dan zijn LinkedIn profiel: Sietze Ketelaar

Algemeen (OOK in een zondagse dienst)
Langs welke meetlat leg ik mijzelf?
Druk, druk, druk
Vredestichter op het werk
Christen-zijn op je werk – hoe dan?

Als je meer over hem wilt weten, bekijk dan zijn LinkedIn profiel: Tom Keek

Algemeen (OOK in een zondagse dienst)
Druk, druk, druk

Als je meer over hem wilt weten, bekijk dan zijn LinkedIn profiel: Wouter Droppers