Logo Werkgroep Christen-zijn op je werk

Christen-zijn op je werk

Liederen

Goed gekozen liederen kunnen een dienst over "christen-zijn op je werk" tot een échte themadienst maken.

We zijn dus op zoek naar dergelijke liederen! Hieronder vind u al een aantal suggesties, die u zelf (onderaan deze pagina) kunt aanvullen.

Nadrukkelijk zoeken we ook naar nieuwe Nederlandstalige liederen over "christen-zijn op je werk" in de brede zin, dus ook in relatie tot het als christen aanwezig zijn in deze samenleving. Alles is welkom (echt nieuw, nieuwe teksten op bestaande liederen en vertaald), maar het moet uiteraard geschikt zijn voor samenzang. Onze ambitie is dat dergelijke nieuwe liederen breed (h)erkend worden en in bijvoorbeeld de Opwekkingsbundel zullen worden opgenomen. Op de tekst en muziek komen gewoon de normale rechten te zitten zoals op elk lied. Inspiratie kun je halen uit eigen ervaringen of uit je omgeving en deze site en Bedrijfsgebed en Christen zijn op je werk. Sela heeft een prachtig nieuw lied uitgebracht 'Gebed voor de werkdag'. Heeft u meer bijdragen, mail ons die dan via info@christenzijnopjewerk.nl.

We hebben ook een aantal toepasselijke Engelstalige liederen gevonden, die we ook van een 'zingbare' vertaling hebben voorzien. Aanvullingen zijn welkom! De overige liederen staan hieronder:
 • Enige gezangen, 9, coupletten: 3 t/m 6, Dat wij ons ambt en plicht o Heer
 • Evangelische Broedergemeente, 23, coupletten: alle, U bent de Overwinnaar Heer
 • Evangelische Liedbundel, 392, coupletten: alle coupletten, Tot zijn eer en heerlijkheid
 • Evangelische Liedbundel, 398, coupletten: alle, Handen heb je om te geven
 • Evangelische Liedbundel, 458, coupletten: alle, Laat zo je licht maar schijnen bij alles wat je doet
 • Glorieklokken, 128, coupletten: alle, Stel mij tot een zegen vandaag, o mijn Heer
 • Jeugd in Aktie, 7, coupletten: alle coupletten, Wat God in deze tijd zoekt
 • Johannes de Heer, 166, coupletten: alle coupletten, Grijp toch de kansen door God u gegeven
 • Johannes de Heer, 689, coupletten: alle coupletten, Wij hebben een machtige Heiland
 • Leger des Heils, 183, coupletten: alle, O blijde dag, toen ik de Heer
 • Liedboek voor de Kerken (Gezangen), 93, coupletten: vers 6, Bazuinen en klaroenen... De arbeid in de Heer
 • Liedboek voor de Kerken (Gezangen), 380, coupletten: alle coupletten, Ontwaak, o mens, de dag breekt aan
 • Liedboek voor de Kerken (Gezangen), 481, coupletten: alle coupletten, O grote God die liefde zijt
 • Liedboek voor de Kerken (Psalmen), 90, coupletten: vers 6 en 8, Helaas, het best van onze beste dagen
 • Liedboek voor de Kerken (Psalmen), 127, coupletten: alle coupletten, Vergeefs op bouwen toegelegd
 • Nederlands Hervormde bundel (Gezangbundel 1938), (Gezangen) 117, coupletten: alle coupletten, Staat op en strijdt de goede strijd
 • Nederlands Hervormde bundel (Gezangbundel 1938), (Gezangen) 121, coupletten: alle coupletten, God roept ons broeders tot de daad
 • Opwekking Kids , 70, coupletten: Alle, Liefde, blijdschap, vrede
 • Opwekkingsbundel, 249, coupletten: alle coupletten, Heer wat een voorrecht om in liefde te gaan
 • Opwekkingsbundel, 276, coupletten: alle coupletten, Laat heel de wereld het zien
 • Opwekkingsbundel, 334, coupletten: alle coupletten, Heer Uw licht en Uw liefde schijnen
 • Opwekkingsbundel, 467, coupletten: alle coupletten, Wij zijn zout en wij zijn licht
 • Opwekkingsbundel, 566, coupletten: Alle, Ik verlang zo naar Uw aanwezigheid
 • Opwekkingsbundel, 569, coupletten: alle, Regeer in mij met al uw kracht
 • Opwekkingsbundel, 601, coupletten: alle coupletten, Deel door ons Uw liefde uit
 • Opwekkingsbundel, 732, coupletten: alle coupletten, Wat een wonder dat ik meewerken mag in Uw Koninkrijk
 • Uit Aller Mond, 184, coupletten: alle coupletten, De grote dag breekt weldra aan

Geef een lied op!

Kent u een lied dat hier nog niet bij staat? Stuur het in via onderstaand formulier en het wordt erbij geplaatst!

Velden met een * zijn verplicht.