Logo Werkgroep Christen-zijn op je werk

Christen-zijn op je werk

Getuige zijn

Je bent allereerst en vooral een getuige door wie je bent… Daar horen je daden en je houding bij, en ook je woorden (wàt en hòe je dingen wel/niet zegt). Als het goed is zijn je woord en daad met elkaar in overeenstemming… want anders heb je een probleem. Naarmate je meer jezelf durft te zijn ben je authentieker en kom je letterlijk geloofwaardiger over.

Het mooie van christen-zijn op je werk is dat je vaak dag in dag uit met dezelfde mensen (collega’s) optrekt. Je hebt op je werk dus allerlei contacten en relaties. Dat biedt volop mogelijkheden om iets van jouw leven aan anderen te laten zien, en op een integere manier in te gaan op vragen die er leven. Er zijn zelfs aan de werksituatie aangepaste Alpha-cursussen. Daarover kun je hier meer lezen.

Het kan helpen om hierover ook wat meer te lezen, bijvoorbeeld:

Heeft u meer suggesties of tips, mail ze ons even via info@christenzijnopjewerk.nl.